Har du råd att inte investera i ett HR-system?

När tuffa tider råder tenderar många företag att skära ned på personalkostnader, nedprioritera initiativ kopplat till medarbetarnas utveckling och hålla hårt i plånboken för att spara pengar. Tyvärr kan detta leda till oro på arbetsplatsen; talanger söker sig bort och ni blir kvar med stora rekryteringskostnader och måste lägga värdefull tid på onboarding.

Just nu kan det därför vara extra klokt att investera i ett HR-system som sätter medarbetaren i fokus och samtidigt effektiviserar era processer och reducerar tiden ni lägger på manuell administration, tidrapportering och tungrodda HR-processer.

Våra medarbetare är trots allt vår viktigaste resurs, håller du inte med?

Risker med att inte investera i ett HR-system just nu:

  • Talangförlust: De företag som skär ned på medarbetares förmåner och utvecklingsmöjligheter riskerar att förlora kompetens.
  • Dålig medarbetarupplevelse: Att dra ner på förmåner och utvecklingsmöjligheter kan slå hårt på medarbetarupplevelsen, som i sin tur ofta leder till sämre engagemang och produktivitet på arbetsplatsen. 
  • Ökade rekryterings- och onboardingkostnader: När ni förlorar medarbetare behöver ni ersättningsrekrytera och onboarda nyanställda, vilket kan bli både dyrt och tidskrävande.

Fördelar med att investera i ett HR-system likt AlexisHR  just nu:

  • Medarbetare stannar kvar när ni investerar i dem: Ett HR-system som fokuserar på att effektivisera för HR, medarbetare och chefer kan hjälpa er att behålla topptalanger och spara på onödiga rekryterings- och onboardingkostnader.
  • Effektivisering av HR-processer: Ett smart HR-system automatiserar och effektiviserar era processer internt, vilket minskar tiden och resurserna som behövs för HR och administration.
  • Enkelt att skala upp när vinden vänder: Genom att ha implementerat ett smart HR-system kommer ni spara tid på onboarding av nya medarbetare samtidigt som ni säkerställer att all personaldata hanteras säkert och tryggt, på ett och samma ställe. 

I tuffa tider är det viktigt att företag omvärderar sina prioriteringar och gör kloka investeringar. Att satsa på ett HR-system är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att stödja medarbetarnas utveckling, behålla nyckelkompetens och säkerställa en positiv och effektiv medarbetarupplevelse. Genom att fokusera på att ta hand om era befintliga medarbetare och dra nytta av smart AI-teknik kan företag inte bara överleva ekonomiska kriser, utan komma ut starkare och mer konkurrenskraftiga på lång sikt.

Att hitta det perfekta HR-verktyget för din organisation kan vara en utmaning och tidskrävande process. I denna guide har vi sammanställt sju viktiga tips som kan hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut när du utvärderar olika system.

Used by companies and employees in more than 65 countries