Framtidens när- och frånvarohantering

Med Alexis när- och frånvarohantering sköter du allt som har med tid kopplat till medarbetarna att göra.

Skräddarsydda policyer & flöden

Anpassad till din organisation

Skapa skräddarsydda policyer för semester & tidrapportering
Helt anpassningsbart för internationella team
Arbetsflöden

Förenkla för medarbetare & chefer

Automatiserat flöde från Slack till ditt lönesystem
Övergripande vy med filtrering för enkel semesterplanering
Notifikationer vid överlappande semestrar
Spårning

Smartare planering

Notifiera när anställda arbetar på kontoret eller hemma
Ökad transparens kring semesterdagar
Synka kalender för smartare semesterplanering
Analys

Upptäck trender

Se trender i medarbetarnas kalendrar för enklare planering
Flaggar för potentiell långstidsfrånvaro
Notiser vid för många antal sparade semesterdagar
Tidsrapportering

Insikter som skapar värde

Skapa anpassade policies för tidrapportering
Enkel hantering av tid för både medarbetare och chefer
Export av total arbetad tid som underlag för lönehantering

Har du frågor?

Boka in en gratis demo eller kontakta oss med dina frågor

Kontakta oss