Visualisera personaldata i realtid

Med hjälp av Alexis visualiseringar kan du ligga steget före och tidigt adressera både styrkor och svagheter inom företaget.

Statistik

Visualisera insikter

Djupdyk i samlad HR-data
Stötta strategiska beslut med relevant underlag
Dela & presentera relevant information med ledningsgruppen
Rapporter

Skapa automagiska rapporter

Skapa smarta rapporter med anpassad information
Exportera vilken data du vill för analys
Aviseringar

Upptäck trender

Aviseringar hjälper dig att upptäcka mönster i god tid
Säkerhetsställ att viktig information inte faller mellan stolarna
Automatiserade flöden för hämtning av data

Har du frågor?

Boka in en gratis demo eller kontakta oss med dina frågor

Kontakta oss