Workforce planning – och varför du ska göra det

Johannes Sundlo
HRBP
Ledarskap

Workforce planning handlar om att genom behovsanalys planera verksamhetens personalbehov över tid. Det handlar med andra ord om att kunna ha rätt personer ombord vid rätt tilfälle. För HR handlar det även om att se till att du har råd med dem, hitta dem och få dem på plats i tid.

Anledningarna

Här är fem anledningar till varför du ska lägga tid på strategisk workforce planning:

 1. Du kommer tjäna pengar på det.
 2. Du vet när och hur kostnaderna slår.
 3. Du ser på bolaget som en helhet.
 4. Det ger dig en möjlighet att svänga snabbt
 5. Det är grunden för de flesta andra HR-initiativ.

Att göra en plan är lika viktigt om du är en liten start-up som för ett stort globalt bolag. Tyvärr är det inte lika enkelt som det låter, du måste göra din analys, samverka med ledningen och hitta system som stöder processen. Som tur är, så är det värt det när de väl är gjort. Det kommer att ge dig stora konkurrensfördelar med en organisation som springer åt samma håll och i samma takt.

Det här är en sammanfattning. Läs originalartikeln här: Five reasons to do strategic workforce planning.


Ägandeskap

Vem ska så äga workforce planning delarna? Här tvistar de lärde men normalt sett så ligger det formella ägandeskapet hos rekryteringsavdelningen men med ett tydligt delägandeskap hos HR Business Partners ute i de olika affärsområdena. TIll syvende och sist är det såklart cheferna i respektive del som är ytterst ansvariga för att deras organisationer har den personal de behöver men här spelar vi inom HR en viktig roll. Med rätt underlag och med rätt initierade planer får cheferna de underlag de behöver för att säkerställa att de kan leverera det som förväntas av dem. Workforce planning ligger på så sätt tillgrunden för väldigt mycket, inte minst förmågan att lösa ut de uppgifter som organisationen ställs inför.


Categories

Workforce planning – och varför du ska göra det

Johannes Sundlo
HRBP
Ledarskap

Workforce planning handlar om att genom behovsanalys planera verksamhetens personalbehov över tid. Det handlar med andra ord om att kunna ha rätt personer ombord vid rätt tilfälle. För HR handlar det även om att se till att du har råd med dem, hitta dem och få dem på plats i tid.

Anledningarna

Här är fem anledningar till varför du ska lägga tid på strategisk workforce planning:

 1. Du kommer tjäna pengar på det.
 2. Du vet när och hur kostnaderna slår.
 3. Du ser på bolaget som en helhet.
 4. Det ger dig en möjlighet att svänga snabbt
 5. Det är grunden för de flesta andra HR-initiativ.

Att göra en plan är lika viktigt om du är en liten start-up som för ett stort globalt bolag. Tyvärr är det inte lika enkelt som det låter, du måste göra din analys, samverka med ledningen och hitta system som stöder processen. Som tur är, så är det värt det när de väl är gjort. Det kommer att ge dig stora konkurrensfördelar med en organisation som springer åt samma håll och i samma takt.

Det här är en sammanfattning. Läs originalartikeln här: Five reasons to do strategic workforce planning.


Ägandeskap

Vem ska så äga workforce planning delarna? Här tvistar de lärde men normalt sett så ligger det formella ägandeskapet hos rekryteringsavdelningen men med ett tydligt delägandeskap hos HR Business Partners ute i de olika affärsområdena. TIll syvende och sist är det såklart cheferna i respektive del som är ytterst ansvariga för att deras organisationer har den personal de behöver men här spelar vi inom HR en viktig roll. Med rätt underlag och med rätt initierade planer får cheferna de underlag de behöver för att säkerställa att de kan leverera det som förväntas av dem. Workforce planning ligger på så sätt tillgrunden för väldigt mycket, inte minst förmågan att lösa ut de uppgifter som organisationen ställs inför.


HR skola

20 förkortningar inom HR som du måste ha koll på

Inom HR-världen förekommer det historiskt sett många olika förkortningar och begrepp, ofta i en blandning av engelska och svenska. Många av oss använder dagligen ord som KPI:er, LAS eller TA. Här redogör vi för några förkortningar inom HR, HR-tech och rekrytering som kanske inte är lika utbredda ännu. Hur många är du bekant med? 

 


 1. ATS - Applicant Tracking System

ATS är den programvara som arbetsgivare och rekryterare använder för att sortera och prioritera mellan kandidater som sökt till lediga tjänster. 


 1. CHRO - Chief Human Resources Officer

En CHRO är en högre uppsatt HR-chef, ofta på koncernnivå. Denna tjänst kan också kallas för CPO (Chief People Officer). 

 

 1. CSR - Corporate Social Responsibility.

CSR handlar om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

 

 1. ERP - Enterprise Resource Planning

ERP är en samlingsbeteckning för alla centrala processer som behövs för att driva ett företag; till exempel HR, ekonomi, kommunikation och försäljning. En ERP-lösning antingen integrerar dessa processer i ett enda system, alternativt ser till att processerna pratar med varandra genom olika speciallösningar.

 

 1. GMA - General Mental Ability

General Mental Ability översätts till generell begåvning eller den generella intelligensfaktorn (g-faktorn). Att mäta GMA är en metod som anses kunna förutse arbetsprestation, och används därför ofta i samband med urval i rekryteringsprocessen. 

 

 1. HCM - Human Capital Management. 

HCM är i princip synonymt med HRM, som i praktiken handlar om hantering eller administration av personal. 

 

 1. HRM - Human Resources Management

Förutom att vara synonymt med HCM (se ovan), täcker HRM också de strategiska aspekterna av HR’s uppgifter. HRM kan även avse ett HRM-system (Human Resources Management System).

 

 1. HMS - Hälsa, miljö och säkerhet

HMS är en svensk förkortning för hälsa, miljö och säkerhet, som på engelska förkortas HSE (health, safety, environment). Begreppet började användas redan på 90-talet när man skärpte reglerna kring arbetsmiljön och företag började arbeta mer aktivt med densamma. 

 

 1. HRIS - Human Resources Information System

HRIS är ett annat ord för HR-system eller HRM-system. 

 

 1.  IAM - Identity and Access Management

IAM är en förkortning för hantering av identitets- och åtkomstkontroll. Det reglerar de anställdas tillgång till IT-miljön i företaget. För att detta ska vara framgångsrikt är det viktigt med ett korrekt flöde från HR-systemet.

 

 1.  KBR - Kompetensbaserad rekrytering

I kompetensbaserad rekrytering fokuserar man på de kompetenser som behövs i rollen. Vid KBR ligger fokus på intervjuer och tester för att ta reda på om kandidaten har det som krävs för den specifika tjänsten. 

 1. LCMS - Learning Content Management System 

LCMS är den plattform där man bygger utbildningens innehåll, i motsats till LMS (se nedan) som är platsen där studenterna genomför kursen. 

 

 1. LMS - Learning Management System 

LMS är ett system där man gör moduler för inlärning och utbildning tillgängliga för användaren. Dessa moduler sätts samman till kompletta e-learningutbildningar. 

 

 1. LRS - Learning Record Store. 

LRS står för Learning Record Store och är en sida för administrativ information eller metadata om organisationens lärande. Det kan exempelvis röra sig om information om hur stor del kursdeltagarna som har slutfört en utbildning. 

 

 1. LXP - Learning Experience Platform

LXP är, precis som LMS, en utbildningsplattform. På en LXP ligger dock fokus på användaren och lärupplevelsen, medan ett LMS har betoning på den administrativa hanteringen av kurser och utbildningar. 

 

 1. OKR - Objectives and Key Results. 

OKR är något som medarbetaren själv sätter upp, där “objective” står för önskat mål, och “key result” står för de effekter som måste åstadkommas för att nå målet. 

 1. ROI - Return On Investment

ROI är avkastning på investering på svenska. Det är ett lönsamhetsmål som mäter skillnaden mellan ackumulerade vinster och ackumulerade investeringar kopplade till det som mäts. Mätningen är kopplad till en specifik tidsperiod. 

 1. SaaS - Software as a Service

På svenska översätts det till “mjukvara som en tjänst”. Det finns till exempel en rad olika SaaS-företag, där produkten är programvaran. Även om det inte är ett rent HR-ord är det vanligt att använda sig av SaaS-lösningar i olika processer; till exempel vid medarbetarundersökningar eller lönekartläggningar. 

 

 1. SCORM - Shareable Content Object Reference Model

SCORM är olika specifikationer och standarder för webbaserad e-learning. Om två olika system stöder SCORM går det att dela utbildningsinnehåll mellan de båda. 

 

 1. xAPI - Experience API

xAPI kan betraktas som en eftertföljare till SCORM som standard för e-learning. xAPI har fler fördelar än SCORM, då det har bättre lösningar för till exempel appar och inloggning. 

 

Saknar du några viktiga förkortningar? Hör av dig till oss via Linkedin!

/Josefin

 ______________________________________________________

Josefin Fällgren är Strategic People Partner på AlexisHR, där hon bidrar med sin HR-kunskap genom att bland annat erbjuda rådgivning mot kunder och att utveckla plattformen ur ett HR-perspektiv. Hon har närmare 10 års erfarenhet av att arbeta brett med HR, inom främst media- och techföretag. AlexisHR är en tjänst som samlar all personaldata på ett ställe. Automatisera onboarding till offboarding och allt däremellan. Anpassat för bolag som jobbar på kontor, distans eller både och.


Josefin Fällgren
Strategic People Partner
Show more
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.