Unik integration mellan HRIS och tjänstepension

Alexis har sedan en tid samarbetat med Pensure som erbjuder kostnadseffektiva lösningar för bolag som erbjuder tjänstepension som personalförmån. Vi på Alexis gillar Pensure eftersom de erbjuder en komplett lösning för små och mellanstora företag, samtidigt som de kan erbjuda en billigare lösning för bolag med många anställda. Vi ställde 3 snabba frågor till VD och grundare Mikael Claesson på Pensure.se.

Berätta om den nya integrationen med Alexis som ni kallar “pensionsassistenten” - Varför skapades den?

- När vi frågar HR om hur de upplever den administrativ processen kring bolagets tjänstepensioner så tycker ungefär hälften av de tillfrågade att administrationen borde kunna fungera bättre och nästan alla upplever att den administrativa processen är för manuell. Först ska man mata in personalförändringar och löneändringar i lönesystemet och sedan ska man föra över de ändringar som har en påverkan på de anställdas tjänstepension till försäkringsbolaget. Det är många företag som upplever ett dubbelarbete och risken för fel eller missade ändringar är uppenbar. Pensure utmanar sedan tidigare de traditionella pensionsbolagen med en helt digital och användarvänlig plattform för administration av bolagets tjänstepensioner och en helt ny prissättning som ger mer pension till de anställda. Nu tar Pensure tillsammans med Alexis HR nästa steg och lanserar en digital pensionsassistent som är skapad för att förenkla livet för HR. 


Hur förenklar den för de som arbetar med HR?

- HR slipper att registrera uppgifter om löneändringar och personalförändringar - vilket innebär att dubbelarbete tas bort. Pensionsassistenten upptäcker ändringar som har registrerats i AlexisHR, och hjälper HR att säkerställa att en ändring som påverkar pensionen blir registrerad i tid hos försäkringsbolaget - vilket innebär att ändringar inte missas och att de fångas upp tidigare. HR behåller kontrollen, får alltid godkänna och vid behov korrigera uppgifter innan de påverkar försäkringen.


Varför är tjänstepension en viktig förmån?

- För många anställda är tjänstepensionen den viktigaste förmånen, den kan utgöra närmare en tredjedel av den totala pensionen för en medelinkomsttagare och den ökar i betydelse ju högre lön du har.  Nio av tio svenskar tycker att det är viktigt att arbetsgivaren erbjuder tjänstepension när de byter jobb. Att erbjuda de anställda en trygg framtid bidrar på ett effektivt sätt att till att öka företagets attraktivitet som arbetsgivare. Hos Pensure kan vi anpassa företagets kostnad för tjänstepension beroende på vilken ekonomisk fas ditt företag är inne i. Vi erbjuder instegslösningar som kan anpassas över tiden.


Tack till Mikael och för att du tog dig tid att svara på våra frågor!
Pensionsassistentens integration med Alexis finns tillgänglig, klicka på boka demo för mer info.


Used by companies and employees in more than 65 countries