Tre varianter av hybridarbete efter coronapandemin

Coronapandemin har inneburit stora förändringar för många arbetsplatser, i synnerhet när det gäller hur och var vi arbetar. Allt fler har provat på och säkerligen både älskat och hatat vårt allt mer digitala och platsoberoende arbetsliv. En sak är säker - det digitala och distribuerade arbetssättet är här för att stanna.


Arbetsgivare måste ta ställning

För många arbetsgivare innebär förändringen mot ett mer digitalt och distribuerat arbetssätt att gamla rutiner och policydokument inte längre är aktuella. Kanske har man haft närvaro på kontoret som norm och hemarbete som ovanliga undantag. Det kommer sannolikt att förändras för de flesta framöver. Under det gångna året har rekryterare och rekryterande chefer i allt högre utsträckning fått frågan “hur ser ni på distansarbete?”, en fråga som inte på långa vägar var lika vanlig för två år sedan. Arbetstagare har sett hur arbetslivet håller på att förändras och vill veta var deras potentiella arbetsgivare står. Det gäller även nuvarande anställda. En del av dem har suttit hemma i över ett år och kan inte tänka sig att gå tillbaka till att vara på kontoret på heltid. Andra har suttit hemma lika länge och längtar tillbaka till socialt umgänge och en paus från hemmet. De vill veta hur det kommer att bli, och de vill veta det nu.

Vilken väg arbetsgivare väljer att gå kan bero på många saker. Inte minst hur verksamheten ser ut och vilka krav den ställer på närvaro och fysisk kontakt. Behovet av att finnas tillgänglig i tid och rum varierar också utifrån roll och funktion. Vissa funktioner kanske måste vara tillgängliga en viss tid varje dag, medan andra är mer oberoende. Nummer ett är att se till att man väljer en linje som gör att verksamheten kan fungera på bästa sätt. Därtill kommer att ta hänsyn till medarbetarnas önskemål.

1) 100% valfritt

Om verksamheten tillåter finns det inga hinder mot att låta medarbetare själva avgöra hur de jobbar bäst. Fördelen med att släppa kontrollen helt och hållet är att det ger individen en större känsla av frihet, autonomi och eget ansvarstagande, vilket kan vara positivt för engagemang och åtagande.


2) Teamet bestämmer

I många verksamheter behöver medarbetarna jobba mer eller mindre tillsammans med andra. Detta kan ibland kräva att man träffas och diskuterar svåra beslut, löser komplexa problem eller socialiserar för att bygga tillit och förtroende. I verksamheter där teamets prestationer är det som räknas, framför individuella prestationer, kan det vara fördelaktigt om teamet bestämmer tillsammans vad som fungerar bäst. 

Är teamet överens om att det går bra att jobba helt och hållet på distans - kör på! Vill en majoritet att man träffas åtminstone två dagar i veckan - testa det istället. Inom en och samma organisation kan olika team ha olika behov, varför det är bättre att teamet bestämmer själva istället för att organisationen bestämmer åt teamet.


3) Verksamhetsövergripande riktlinjer

Ställer verksamheten krav på viss närvaro och tillgänglighet i tid och rum kan ett tredje alternativ vara att ta fram verksamhetsövergripande riktlinjer som tillgodoser dessa krav. Det kan handla om att det ska finnas en person på plats från varje funktion, eller att man ska vara tillgänglig en viss tid eller en viss dag. Utgå ifrån verksamhetens behov, låt medarbetarna vara med och komma med synpunkter, och ta fram riktlinjer som ni testar och utvärderar. 


PS: Missa inga nyheter, anmäl dig till vår kunskapsdrivna nyhetsbrev här.

Used by companies and employees in more than 65 countries