Tre HR-tips inför hösten

Josefin Fällgren
Strategic People Partner
Digitalisering

Tre HR-tips inför hösten


Sommaren närmar sig och vi ser fram emot välförtjänt ledighet, men vi börjar också planera för höstens arbete och vad vi ska fokusera på. Låt dig inspireras av dessa tre tips!


——————————


1. Bredda innebörden av HR-tech


Förutom att ha kunskap om klassiska HR-topics ser vi också att det blir mer och mer viktigt att ha koll på de senaste tekniska lösningarna. 


HR har använt sig av HCM-system under längre tid för bland annat onboarding, performance reviews och people analytics. 


Under det senaste året har vi dock börja märka att HR fått ta ledarskap över fler delar som normalt gränsar mer mot IT; till exempel i form av smarta verktyg för kommunikation, samarbete och insamling av data. 


Även när vi får möjlighet att återgå till våra arbetsplatser har sättet vi arbetar på förändrats, med bland annat mycket större flexibilitet i remote working. Tools som normalt sett inte skulle använts av HR är nu högst relevanta, och vi fortsätter att leta bland smarta verktyg för att hitta de bästa lösningarna för samarbete på distans. 

 • Around är ett gratis verktyg för videosamtal, skapat med framtidens arbetsplats i åtanke. Förutom att det är snyggt och användarvänligt, har det en mängd smarta funktioner som skapar mervärde. 


2. Satsa på career development 


Många företag har stått inför stora utmaningar under pandemin, med minskade intäkter och försämrat resultat. Som påföljd har en del anställda permitterats, och de som jobbar har ofta fått arbeta i högre takt än vanligt för att kompensera. 


Till följd har utvecklingen stannat av för många, och det har blivit tydligt för HR att det finns ett uppdämt behov av learning and development hos våra medarbetare. Det har redan börjat röra sig en hel del på arbetsmarknaden och många söker sig vidare till andra arbetsgivare för att få göra och uppleva något nytt. 


För att behålla våra talanger ser vi att det är dags att lägga extra fokus på career development. Det kan vara en idé att börja kartlägga de utvecklings- och utbildningsbehov som finns och att redan nu sätta en plan inför hösten. 


 • Learnifier är en stor, dynamisk lärandeplattform för att skräddarsy utbildningar och digitalisera lärandet. 


3. Fokus på mental hälsa


Företag har länge främjat fysisk hälsa i form av friskvårdsbidrag, möjlighet till träning på arbetstid och en och annan stegtävling. 

Ett välkänt faktum är att många mått dåligt under pandemin till följd av osäkerhet och isolering, och de flesta har blivit medvetna om att mental ohälsa kan drabba vem som helst. 


Man ser ett skifte i hur samhället ser på mental ohälsa, och många företag följer med i denna utveckling. HR tittar på verktyg för att normalisera och adressera ämnet, men också för att främja psykiskt välmående i ännu högre grad. 


Några konkreta saker som HR kan införliva skulle kunna vara att: 

 • integrera frågor som rör psykisk hälsa i det allmänna arbetsmiljöarbetet
 • utbilda chefer att tala om och upptäcka tecken på ohälsa
 • erbjuda gratis rådgivning till medarbetarna i olika frågor som rör både arbetsliv och privatliv

Med AlexisHR kan man jobba evidensbaserat för att fånga upp tecken på ohälsa i ett tidigt skede. 


/Josefin

_______________________________________________________________________________________________

Josefin Fällgren är Strategic People Partner på AlexisHR, där hon bidrar med sin HR-kunskap genom att bland annat erbjuda rådgivning mot kunder och att utveckla systemet ur ett HR-perspektiv. Hon har närmare 10 års erfarenhet av att arbeta brett med HR, inom främst media- och techföretag. 

AlexisHR är en tjänst som samlar all personaldata på ett ställe. Automatisera onboarding till offboarding och allt däremellan. Anpassat för bolag som jobbar på kontor, distans eller både och. Boka gratis genomgång via den här länken.

Categories

Tre HR-tips inför hösten

Josefin Fällgren
Strategic People Partner
Digitalisering

Tre HR-tips inför hösten


Sommaren närmar sig och vi ser fram emot välförtjänt ledighet, men vi börjar också planera för höstens arbete och vad vi ska fokusera på. Låt dig inspireras av dessa tre tips!


——————————


1. Bredda innebörden av HR-tech


Förutom att ha kunskap om klassiska HR-topics ser vi också att det blir mer och mer viktigt att ha koll på de senaste tekniska lösningarna. 


HR har använt sig av HCM-system under längre tid för bland annat onboarding, performance reviews och people analytics. 


Under det senaste året har vi dock börja märka att HR fått ta ledarskap över fler delar som normalt gränsar mer mot IT; till exempel i form av smarta verktyg för kommunikation, samarbete och insamling av data. 


Även när vi får möjlighet att återgå till våra arbetsplatser har sättet vi arbetar på förändrats, med bland annat mycket större flexibilitet i remote working. Tools som normalt sett inte skulle använts av HR är nu högst relevanta, och vi fortsätter att leta bland smarta verktyg för att hitta de bästa lösningarna för samarbete på distans. 

 • Around är ett gratis verktyg för videosamtal, skapat med framtidens arbetsplats i åtanke. Förutom att det är snyggt och användarvänligt, har det en mängd smarta funktioner som skapar mervärde. 


2. Satsa på career development 


Många företag har stått inför stora utmaningar under pandemin, med minskade intäkter och försämrat resultat. Som påföljd har en del anställda permitterats, och de som jobbar har ofta fått arbeta i högre takt än vanligt för att kompensera. 


Till följd har utvecklingen stannat av för många, och det har blivit tydligt för HR att det finns ett uppdämt behov av learning and development hos våra medarbetare. Det har redan börjat röra sig en hel del på arbetsmarknaden och många söker sig vidare till andra arbetsgivare för att få göra och uppleva något nytt. 


För att behålla våra talanger ser vi att det är dags att lägga extra fokus på career development. Det kan vara en idé att börja kartlägga de utvecklings- och utbildningsbehov som finns och att redan nu sätta en plan inför hösten. 


 • Learnifier är en stor, dynamisk lärandeplattform för att skräddarsy utbildningar och digitalisera lärandet. 


3. Fokus på mental hälsa


Företag har länge främjat fysisk hälsa i form av friskvårdsbidrag, möjlighet till träning på arbetstid och en och annan stegtävling. 

Ett välkänt faktum är att många mått dåligt under pandemin till följd av osäkerhet och isolering, och de flesta har blivit medvetna om att mental ohälsa kan drabba vem som helst. 


Man ser ett skifte i hur samhället ser på mental ohälsa, och många företag följer med i denna utveckling. HR tittar på verktyg för att normalisera och adressera ämnet, men också för att främja psykiskt välmående i ännu högre grad. 


Några konkreta saker som HR kan införliva skulle kunna vara att: 

 • integrera frågor som rör psykisk hälsa i det allmänna arbetsmiljöarbetet
 • utbilda chefer att tala om och upptäcka tecken på ohälsa
 • erbjuda gratis rådgivning till medarbetarna i olika frågor som rör både arbetsliv och privatliv

Med AlexisHR kan man jobba evidensbaserat för att fånga upp tecken på ohälsa i ett tidigt skede. 


/Josefin

_______________________________________________________________________________________________

Josefin Fällgren är Strategic People Partner på AlexisHR, där hon bidrar med sin HR-kunskap genom att bland annat erbjuda rådgivning mot kunder och att utveckla systemet ur ett HR-perspektiv. Hon har närmare 10 års erfarenhet av att arbeta brett med HR, inom främst media- och techföretag. 

AlexisHR är en tjänst som samlar all personaldata på ett ställe. Automatisera onboarding till offboarding och allt däremellan. Anpassat för bolag som jobbar på kontor, distans eller både och. Boka gratis genomgång via den här länken.

HR skola

20 förkortningar inom HR som du måste ha koll på

Inom HR-världen förekommer det historiskt sett många olika förkortningar och begrepp, ofta i en blandning av engelska och svenska. Många av oss använder dagligen ord som KPI:er, LAS eller TA. Här redogör vi för några förkortningar inom HR, HR-tech och rekrytering som kanske inte är lika utbredda ännu. Hur många är du bekant med? 

 


 1. ATS - Applicant Tracking System

ATS är den programvara som arbetsgivare och rekryterare använder för att sortera och prioritera mellan kandidater som sökt till lediga tjänster. 


 1. CHRO - Chief Human Resources Officer

En CHRO är en högre uppsatt HR-chef, ofta på koncernnivå. Denna tjänst kan också kallas för CPO (Chief People Officer). 

 

 1. CSR - Corporate Social Responsibility.

CSR handlar om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

 

 1. ERP - Enterprise Resource Planning

ERP är en samlingsbeteckning för alla centrala processer som behövs för att driva ett företag; till exempel HR, ekonomi, kommunikation och försäljning. En ERP-lösning antingen integrerar dessa processer i ett enda system, alternativt ser till att processerna pratar med varandra genom olika speciallösningar.

 

 1. GMA - General Mental Ability

General Mental Ability översätts till generell begåvning eller den generella intelligensfaktorn (g-faktorn). Att mäta GMA är en metod som anses kunna förutse arbetsprestation, och används därför ofta i samband med urval i rekryteringsprocessen. 

 

 1. HCM - Human Capital Management. 

HCM är i princip synonymt med HRM, som i praktiken handlar om hantering eller administration av personal. 

 

 1. HRM - Human Resources Management

Förutom att vara synonymt med HCM (se ovan), täcker HRM också de strategiska aspekterna av HR’s uppgifter. HRM kan även avse ett HRM-system (Human Resources Management System).

 

 1. HMS - Hälsa, miljö och säkerhet

HMS är en svensk förkortning för hälsa, miljö och säkerhet, som på engelska förkortas HSE (health, safety, environment). Begreppet började användas redan på 90-talet när man skärpte reglerna kring arbetsmiljön och företag började arbeta mer aktivt med densamma. 

 

 1. HRIS - Human Resources Information System

HRIS är ett annat ord för HR-system eller HRM-system. 

 

 1.  IAM - Identity and Access Management

IAM är en förkortning för hantering av identitets- och åtkomstkontroll. Det reglerar de anställdas tillgång till IT-miljön i företaget. För att detta ska vara framgångsrikt är det viktigt med ett korrekt flöde från HR-systemet.

 

 1.  KBR - Kompetensbaserad rekrytering

I kompetensbaserad rekrytering fokuserar man på de kompetenser som behövs i rollen. Vid KBR ligger fokus på intervjuer och tester för att ta reda på om kandidaten har det som krävs för den specifika tjänsten. 

 1. LCMS - Learning Content Management System 

LCMS är den plattform där man bygger utbildningens innehåll, i motsats till LMS (se nedan) som är platsen där studenterna genomför kursen. 

 

 1. LMS - Learning Management System 

LMS är ett system där man gör moduler för inlärning och utbildning tillgängliga för användaren. Dessa moduler sätts samman till kompletta e-learningutbildningar. 

 

 1. LRS - Learning Record Store. 

LRS står för Learning Record Store och är en sida för administrativ information eller metadata om organisationens lärande. Det kan exempelvis röra sig om information om hur stor del kursdeltagarna som har slutfört en utbildning. 

 

 1. LXP - Learning Experience Platform

LXP är, precis som LMS, en utbildningsplattform. På en LXP ligger dock fokus på användaren och lärupplevelsen, medan ett LMS har betoning på den administrativa hanteringen av kurser och utbildningar. 

 

 1. OKR - Objectives and Key Results. 

OKR är något som medarbetaren själv sätter upp, där “objective” står för önskat mål, och “key result” står för de effekter som måste åstadkommas för att nå målet. 

 1. ROI - Return On Investment

ROI är avkastning på investering på svenska. Det är ett lönsamhetsmål som mäter skillnaden mellan ackumulerade vinster och ackumulerade investeringar kopplade till det som mäts. Mätningen är kopplad till en specifik tidsperiod. 

 1. SaaS - Software as a Service

På svenska översätts det till “mjukvara som en tjänst”. Det finns till exempel en rad olika SaaS-företag, där produkten är programvaran. Även om det inte är ett rent HR-ord är det vanligt att använda sig av SaaS-lösningar i olika processer; till exempel vid medarbetarundersökningar eller lönekartläggningar. 

 

 1. SCORM - Shareable Content Object Reference Model

SCORM är olika specifikationer och standarder för webbaserad e-learning. Om två olika system stöder SCORM går det att dela utbildningsinnehåll mellan de båda. 

 

 1. xAPI - Experience API

xAPI kan betraktas som en eftertföljare till SCORM som standard för e-learning. xAPI har fler fördelar än SCORM, då det har bättre lösningar för till exempel appar och inloggning. 

 

Saknar du några viktiga förkortningar? Hör av dig till oss via Linkedin!

/Josefin

 ______________________________________________________

Josefin Fällgren är Strategic People Partner på AlexisHR, där hon bidrar med sin HR-kunskap genom att bland annat erbjuda rådgivning mot kunder och att utveckla plattformen ur ett HR-perspektiv. Hon har närmare 10 års erfarenhet av att arbeta brett med HR, inom främst media- och techföretag. AlexisHR är en tjänst som samlar all personaldata på ett ställe. Automatisera onboarding till offboarding och allt däremellan. Anpassat för bolag som jobbar på kontor, distans eller både och.


Josefin Fällgren
Strategic People Partner
Show more
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.