Teamtailor & AlexisHR träffar Dryft i webinarie

Temat var "hitta balansen mellan teknik & medarbetare" där AlexisHR & Teamtailor träffar Dryft, företaget som vill digitalisera och förändra hantverksbranschen. Under 30 minuters diskussion fick vi insikt i hur Dryft arbetat med skalbara processer i en snabbväxande organisation. Här kan du se webinariet i efterhand.

Dryft är mitt i en spännande resa där de gått från 7 till nästan 100 medarbetare under ett år. Det ställer stora krav på valet av verktyg och hur processer struktureras. Linn Byström, Chief People Officer & co-founder delar med sig av sina tips till dig som arbetar med HR i en snabbväxande organisation och vad du bör tänka på när för att inte tappa den mänskliga relationen på vägen mot digitalisering. Häng med i en spännande dialog där du också får konkreta lärdomar med dig som i sin tur hjälper dig i ditt dagliga HR-arbete.

Linns tre tips till dig inom HR:

⭐ Se till att HR är representerade där beslut fattas, till exempel i ledningsgruppen.

⭐ HR-grupper växer ofta snabbt, fokusera på att sätta grunden med rätt verktyg först

⭐ Försäkra dig om att de automatiska processerna mellan olika verktyg och system fungerar

Hör av dig till AlexisHR om du vill veta mer genom att besöka den här länken!

Used by companies and employees in more than 65 countries