Mångfald och inkludering – så mäter du det

Att mäta mångfald och inkludering handlar lyckligtvis om att följa de processer du normalt mäter inom HR, men att kunna segmentera dem på mångfaldskriterier. Du behöver till exempel kunna se att konverteringsgraderna i rekryteringsprocessen är lika oavsett kön, etnicitet med mera. Naturligtvis behöver du även förstå hur verkligheten utanför bolaget ser ut, för att förstå vilka mål som är realistiska att sätta internt.

Det här är en sammanfattning om mångfald och inkludering. Läs mer i originalartiklarna Measure diversity – This is how you do it! och Inclusion surveys – Five steps to success.

Möjligheter när du mäter inkludering.

Om mångfald kan mätas genom data från HRs vanliga system, så behöver inkludering oftast mätas med en undersökning. Det viktigaste är, som alltid, att välja frågor baserade på evidens. Det du frågar bör med andra ord vara bevisat att det faktiskt mäter faktorer som skapar inkludering i organisationen.

När du ändå skickar ut en undersökning, kan du i samband med det samla data om segment som du kanske inte har i HR-systemet. Tänk bara på att göra det på ett GDPR-vänligt sätt. Att addera för många undersökningar är inte bra, så säkerställ också att du kan fånga upp insikter från din inkluderingsundersökning i till exempel engagemangsmätningar så behöver du inte mäta lika ofta.

Used by companies and employees in more than 65 countries