Kompetensutveckling - en av HR:s största utmaningar 2021

Se webinariet igen! AlexisHR och samarbetspartner Learnifier ordnade nyligen ett webinar om HR:s största utmaningar. En av de här utmaningarna utkristalliseras i Alexis rapport under kategorin kompetensutveckling. Därför bjöd vi in två specialister på området, dels Christer Sandin som är Country Manager på ed-tech bolaget Minerva Group samt Astrid Svedérus som arbetar som extern HR-konsult för att fördjupa oss i ämnet. Organisationer som jobbar aktivt med lärande levererar bättre tillväxt och i den här sessionen får du veta skillnaden mellan upskill och reskill samt vad du kan göra i din organisation för att lägga grunden för lärande. Läs hela rapporten här.

Tre tips till HR för att komma igång med kompetensutveckling:

1) Fokusera på lärande som ger störst vinster för bolaget. På så sätt blir HR en business partner som driver affärsnytta genom lärande.

2) Fokusera på kontinuerligt lärande. Förklara för individen vinsten med lärandet och ge dem ett verktyg där man kan lära sig nya saker på egen hand för att ta ägandeskap. Här behöver alla olika mycket stöd och det är bra att använda ambassadörer internt som visar vägen.

3) Ha en strategi för att både upskilla (förbättra kunskap) och reskilla (lärande inom nytt område) för att möta kompetensutmaningen vs rekrytering. Båda de här delarna behöver adresseras lite olika eftersom upskill kan hanteras av individer medan reskill kan kräva större insatser.

Frigör tid, utveckla personal:

AlexisHR ➡️  https://sv.alexishr.com/

Learnifier ➡️ https://learnifier.com/

Moderatorer:

Rebecca Cannerfelt, Digital Marketing Manager, Learnifier.

Marcus Almén, Kommunikationsansvarig, AlexisHR.

Tack till Christer Sandin Minerva Group och Astrid Svedérus TemaHR.

Used by companies and employees in more than 65 countries