Förena HR och IT med ny integration

Lägger IT tid på att skapa eller ta bort användare för att hjälpa dig som arbetar med HR? Så behöver det inte vara. Nu kan du förena IT och HR genom att integrera AlexisHR med Okta. På så sätt sparar ni tid genom att automatisera arbetsflöden i hela organisationen. Jag ställde 3 snabba frågor till Max Magnusson som arbetar med Customer Success på Alexis.

Vad innebär det att Alexis nu integreras med Okta?

- Integrationen i sig bygger i grunden på vårt SCIM-API och vår SAML-koppling som varit tillgängligt för alla våra användare under en period nu. Att koppla upp sig mot API:er/SAML kan dock upplevas som lite för avancerat för vissa användare. Och att lära sig/förstå SCIM/SAML är inte alltid helt enkelt. Tack vare att vi har en officiell integration med Okta kan vem som helst nu sätta upp och automatisera sina on- och off-boardingflöden, utan teknisk expertis eller genomgång av massa dokumentation. Även flödet för att aktivera SSO (Single sign-on) via Okta sköts utan hinder! Det är även en kvalitétsstämpel då integrationen och appen är testad av Okta själva, som en del i processen att få den publicerad.

Hur förenklar det för den som arbetar med HR?

Att börja på en ny arbetsplats innebär oftast att HR behöver ta en dialog med IT om alla dom användare och rättigheter som behöver sättas upp i företagets diverse moln- och on-premise-tjänster. Vissa har redan satt upp flöden för formulär eller emails som skall skickas fram och tillbaka men gemensamt för dom flesta är att detta kostar tid. Vanligt är även att nya kollegor redan första dagen får börja med att be IT om hjälp med att komma in på dessa system. Med denna app slipper man allt detta.

Det absolut fiffigaste, enligt mig i alla fall, är även att alla förändringar som sker i AlexisHR sömlöst skickas till Okta. Så om någon byter kontor, avdelning eller titel kan detta skickas ut direkt till berörda system. I Okta kan man även sätta upp regler som automatiskt tilldelar en användare rättigheter - eller tvärtom - tar bort användaren när den anställde slutar. Tack vare SSO-funktionaliteten slipper även HR och IT oroa sig över vem som har tillgång till Alexis, dom har full koll och kontroll över tillgången själva!

Hur får man tillgång till den nya integrationen?

- Det enda man behöver är ett konto i AlexisHR och ett konto hos Okta! I AlexisHR behöver man skapa en s.k. Access Token som man sedan får klistra in i Okta när man installerar appen:

Länk till appen i Okta
Länk till hur du skapar en Access token i AlexisHR
Mer information om AlexisHR API&SCIM API

Tusen tack Max! Vi ser fram emot fler spännande integrationer som förenklar flöden för dig som arbetar inom HR.


Om AlexisHR

Spara tid, utveckla din personal. Integrera med dina övriga HR-verktyg. Läs mer om våra integrationer eller boka en gratis demo.

Used by companies and employees in more than 65 countries