3 nyckelegenskaper som kommer dominera på framtidens arbetsplats


Världen har precis genomgått det största arbeta hemifrån-experimentet någonsin, något som bevisat att - det är inte bara fullt möjligt att arbeta på annan plats än kontoret, majoriteten av medarbetarna vill dessutom fortsätta ha flexibiliteten att välja mellan kontor och distansarbete. I utmaningarna som uppstår när en värld totalt stannar upp tillkommer också enorma möjligheter.Något som inte bara kräver en enorm flexibilitet och kreativitet, utan också mod att våga göra snabba förändringar. Och, ett nytt sätt att arbeta på kräver också ett nytt sätt att leda på. Här kommer därför 3 avgörande egenskaper som krävs för att lyckas leda i en snabbföränderlig värld, och inte minst på arbetsplatsen.


1) Emotionell intelligens

På en flexibel arbetsplats som präglas av autonomi och självbestämmande är vi i behov av den emotionella aspekten mer än någonsin. En emotionell intelligent ledare är kärnan för att skapa en förtroendeingivande, transparent och hälsosam arbetsmiljö, digital likaväl som på plats. Här behöver vi förstå vad som motiverar varje enskild individ och skapa utrymme för dom att uttrycka sina genuina tankar och åsikter, utan att det på något sätt används emot personen. En ledare som använder sina känslomässiga förmågor har lättare för att tillföra en känsla av tillhörighet och trygghet i sina team, oavsett om de är på ett kontor eller arbetar på distans från hela världen - något som skapar ett ovärderligt värde, och inte minst ett mycket större förtroende hos medarbetare. 


2) Agil like a ninja 

För att kunna framtidssäkra en organisation i en snabbföränderlig värld krävs det ett ledarskap som ständigt utforskar nya innovativa lösningar och arbetsmetoder. Ett framgångsrikt ledarskap innebär inte att alltid sitta på det rätta svaret. Agilitet handlar om att våga förnya sig själv - att se bortom det som en gång var och navigera genom förändringar på ett tydligt och transparent sätt där alla medarbetare är en aktiv del av resan. Oavsett hur många omvägar och hur många gånger vi behöver omdefiniera oss på vägen. Utmanande tider har verkligen makten att antingen bryta ner, eller göra oss ännu starkare, beroende på hur vi tar oss an utmaningen.  


Att behärska asynkron kommunikation är avgörande för att ett hybridkontor ska fungera smidigt och möjliggör ökad produktivitet, förbättrat fokus och autonomi hos dina anställda.

3) Tidlös kommunikatör

Att behärska asynkron kommunikation är avgörande för att ett hybridkontor ska fungera smidigt och möjliggör ökad produktivitet, förbättrat fokus och autonomi hos dina anställda. När en kollega sitter på landet i Blekinge och en annan i Brasilien är det superviktigt att vi förstår varandras digitala kommunikationsstilar, framförallt dom gånger kommunikationen sker asynkroniskt. En arbetssätt som inte är baserad på att medarbetarnas fysiska närvaro under bestämda tider kräver ett ledarskap som är byggt på stabila relationer, transparens och tillit. Istället för en “stämpla in och ut” kultur så behöver vi implementera strukturer att förhålla sig till som inte är beroende av tid och plats. Vi på Jobylon har b.la tillämpat det digitala verktyget Asana som gör det lätt för oss att tracka och följa upp samtliga medarbetares deadlines på ett smidigt och transparent sätt, oavsett vart i världen medarbetaren befinner sig. Något som möjliggör flexibilitet och autonomi under strukturerade former! 


Used by companies and employees in more than 65 countries