Alexis lanserar rådgivning med Hey HR

Marcus Almén
PR & Pressansvarig
Framtidens HR

Alexis lanserar ny rådgivningstjänst med Hey HR

Från och med juni 2021 kan Alexis kunder få tillgång till strategiskt stöd och rådgivning med den nya tjänsten Hey HR. Låt Alexis erfarna branchexpert guida dig genom djungeln av policies och processer där inga frågor är för stora eller för små.


Goda råd behöver inte längre vara dyra. Idag lanserar Alexis den nya rådgivningstjänsten Hey HR som riktar sig mot små och medelstora bolag som behöver stöd inom strategiskt HR-arbete mot en månatlig avgift. I och med detta har jag pratat med Josefin Fällgren som nyligen tillträde som Strategic People Partner på Alexis som också ligger bakom initiativet.

- "Hey HR fungerar på så vis att du ställer en fråga och får ett snabbt svar tillbaka. Vi som bolag förstår vilka utmaningar kunderna står inför, därför vill vi underlätta för dessa organisationer att frigöra tid och arbeta mer strategiskt genom att lansera Hey HR. Vi tycker att alla företag ska kunna fokusera mer på att utveckla sina anställda istället för att fastna i administrativt arbete. Tillsammans med mjukvaran Alexis skapar det här en perfekt synergi för att företag ska kunna växa tryggare och snabbare än någonsin" säger Josefin.

Josefin fortsätter:
- "Alexis mål är att agera som stöd och branschkollega till våra beställare, någon som man kan nå ut till på ett väldigt enkelt via chatt eller videosamtal där inga frågor är för små eller stora. Mindre företag har ofta en begränsad budget och har inte riktigt belägg för att ta in en extra person på HR. Vi vill kunna erbjuda en mycket flexibel och skalbar tjänst, till en bråkdel av priset det skulle kosta att anställa en till person. Man nyttjar tjänsten hur mycket eller lite man vill, precis när man behöver det. Rådgivningen är personlig på så sätt att den baseras helt och hållet på kundens behov samt kort- och långsiktiga utmaningar. "


Bakgrund
De senaste åren har Josefin arbetat på ett globalt företag inom digital säkerhet med att bland annat att utveckla och ta fram HR-processer för att säkerställa compliance. Tidigare har Josefin även arbetat på en stor mediekoncern där hon hade en rådgivande funktion mot flera olika bolag inom koncernen. Under den tiden växte intresset för digitalisering och hur det kan effektivisera HR-arbetet. Josefin läste till personalvetare i Uppsala och har sedan dess arbetat som bl.a. HR-ansvarig, chef och HR Business Partner. Besök Josefin på LinkedIn här.


Prismodell
Alexis tilläggstjänst kostar 2 000 kr i månaden exklusive moms och har ingen bindningstid. För att komma igång behöver du boka in ett uppstartsmöte med Josefin och därefter blir rådgivningen tillgänglig. Just nu utvecklar Alexis den här tjänsten med sina kunder och det är ett begränsat antal som kommer att få tidig tillgång till tjänsten. Boka upp ett möte om du är intresserad av att få veta mer!

Categories

Alexis lanserar rådgivning med Hey HR

Marcus Almén
PR & Pressansvarig
Framtidens HR

Alexis lanserar ny rådgivningstjänst med Hey HR

Från och med juni 2021 kan Alexis kunder få tillgång till strategiskt stöd och rådgivning med den nya tjänsten Hey HR. Låt Alexis erfarna branchexpert guida dig genom djungeln av policies och processer där inga frågor är för stora eller för små.


Goda råd behöver inte längre vara dyra. Idag lanserar Alexis den nya rådgivningstjänsten Hey HR som riktar sig mot små och medelstora bolag som behöver stöd inom strategiskt HR-arbete mot en månatlig avgift. I och med detta har jag pratat med Josefin Fällgren som nyligen tillträde som Strategic People Partner på Alexis som också ligger bakom initiativet.

- "Hey HR fungerar på så vis att du ställer en fråga och får ett snabbt svar tillbaka. Vi som bolag förstår vilka utmaningar kunderna står inför, därför vill vi underlätta för dessa organisationer att frigöra tid och arbeta mer strategiskt genom att lansera Hey HR. Vi tycker att alla företag ska kunna fokusera mer på att utveckla sina anställda istället för att fastna i administrativt arbete. Tillsammans med mjukvaran Alexis skapar det här en perfekt synergi för att företag ska kunna växa tryggare och snabbare än någonsin" säger Josefin.

Josefin fortsätter:
- "Alexis mål är att agera som stöd och branschkollega till våra beställare, någon som man kan nå ut till på ett väldigt enkelt via chatt eller videosamtal där inga frågor är för små eller stora. Mindre företag har ofta en begränsad budget och har inte riktigt belägg för att ta in en extra person på HR. Vi vill kunna erbjuda en mycket flexibel och skalbar tjänst, till en bråkdel av priset det skulle kosta att anställa en till person. Man nyttjar tjänsten hur mycket eller lite man vill, precis när man behöver det. Rådgivningen är personlig på så sätt att den baseras helt och hållet på kundens behov samt kort- och långsiktiga utmaningar. "


Bakgrund
De senaste åren har Josefin arbetat på ett globalt företag inom digital säkerhet med att bland annat att utveckla och ta fram HR-processer för att säkerställa compliance. Tidigare har Josefin även arbetat på en stor mediekoncern där hon hade en rådgivande funktion mot flera olika bolag inom koncernen. Under den tiden växte intresset för digitalisering och hur det kan effektivisera HR-arbetet. Josefin läste till personalvetare i Uppsala och har sedan dess arbetat som bl.a. HR-ansvarig, chef och HR Business Partner. Besök Josefin på LinkedIn här.


Prismodell
Alexis tilläggstjänst kostar 2 000 kr i månaden exklusive moms och har ingen bindningstid. För att komma igång behöver du boka in ett uppstartsmöte med Josefin och därefter blir rådgivningen tillgänglig. Just nu utvecklar Alexis den här tjänsten med sina kunder och det är ett begränsat antal som kommer att få tidig tillgång till tjänsten. Boka upp ett möte om du är intresserad av att få veta mer!

HR skola

20 förkortningar inom HR som du måste ha koll på

Inom HR-världen förekommer det historiskt sett många olika förkortningar och begrepp, ofta i en blandning av engelska och svenska. Många av oss använder dagligen ord som KPI:er, LAS eller TA. Här redogör vi för några förkortningar inom HR, HR-tech och rekrytering som kanske inte är lika utbredda ännu. Hur många är du bekant med? 

 


 1. ATS - Applicant Tracking System

ATS är den programvara som arbetsgivare och rekryterare använder för att sortera och prioritera mellan kandidater som sökt till lediga tjänster. 


 1. CHRO - Chief Human Resources Officer

En CHRO är en högre uppsatt HR-chef, ofta på koncernnivå. Denna tjänst kan också kallas för CPO (Chief People Officer). 

 

 1. CSR - Corporate Social Responsibility.

CSR handlar om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

 

 1. ERP - Enterprise Resource Planning

ERP är en samlingsbeteckning för alla centrala processer som behövs för att driva ett företag; till exempel HR, ekonomi, kommunikation och försäljning. En ERP-lösning antingen integrerar dessa processer i ett enda system, alternativt ser till att processerna pratar med varandra genom olika speciallösningar.

 

 1. GMA - General Mental Ability

General Mental Ability översätts till generell begåvning eller den generella intelligensfaktorn (g-faktorn). Att mäta GMA är en metod som anses kunna förutse arbetsprestation, och används därför ofta i samband med urval i rekryteringsprocessen. 

 

 1. HCM - Human Capital Management. 

HCM är i princip synonymt med HRM, som i praktiken handlar om hantering eller administration av personal. 

 

 1. HRM - Human Resources Management

Förutom att vara synonymt med HCM (se ovan), täcker HRM också de strategiska aspekterna av HR’s uppgifter. HRM kan även avse ett HRM-system (Human Resources Management System).

 

 1. HMS - Hälsa, miljö och säkerhet

HMS är en svensk förkortning för hälsa, miljö och säkerhet, som på engelska förkortas HSE (health, safety, environment). Begreppet började användas redan på 90-talet när man skärpte reglerna kring arbetsmiljön och företag började arbeta mer aktivt med densamma. 

 

 1. HRIS - Human Resources Information System

HRIS är ett annat ord för HR-system eller HRM-system. 

 

 1.  IAM - Identity and Access Management

IAM är en förkortning för hantering av identitets- och åtkomstkontroll. Det reglerar de anställdas tillgång till IT-miljön i företaget. För att detta ska vara framgångsrikt är det viktigt med ett korrekt flöde från HR-systemet.

 

 1.  KBR - Kompetensbaserad rekrytering

I kompetensbaserad rekrytering fokuserar man på de kompetenser som behövs i rollen. Vid KBR ligger fokus på intervjuer och tester för att ta reda på om kandidaten har det som krävs för den specifika tjänsten. 

 1. LCMS - Learning Content Management System 

LCMS är den plattform där man bygger utbildningens innehåll, i motsats till LMS (se nedan) som är platsen där studenterna genomför kursen. 

 

 1. LMS - Learning Management System 

LMS är ett system där man gör moduler för inlärning och utbildning tillgängliga för användaren. Dessa moduler sätts samman till kompletta e-learningutbildningar. 

 

 1. LRS - Learning Record Store. 

LRS står för Learning Record Store och är en sida för administrativ information eller metadata om organisationens lärande. Det kan exempelvis röra sig om information om hur stor del kursdeltagarna som har slutfört en utbildning. 

 

 1. LXP - Learning Experience Platform

LXP är, precis som LMS, en utbildningsplattform. På en LXP ligger dock fokus på användaren och lärupplevelsen, medan ett LMS har betoning på den administrativa hanteringen av kurser och utbildningar. 

 

 1. OKR - Objectives and Key Results. 

OKR är något som medarbetaren själv sätter upp, där “objective” står för önskat mål, och “key result” står för de effekter som måste åstadkommas för att nå målet. 

 1. ROI - Return On Investment

ROI är avkastning på investering på svenska. Det är ett lönsamhetsmål som mäter skillnaden mellan ackumulerade vinster och ackumulerade investeringar kopplade till det som mäts. Mätningen är kopplad till en specifik tidsperiod. 

 1. SaaS - Software as a Service

På svenska översätts det till “mjukvara som en tjänst”. Det finns till exempel en rad olika SaaS-företag, där produkten är programvaran. Även om det inte är ett rent HR-ord är det vanligt att använda sig av SaaS-lösningar i olika processer; till exempel vid medarbetarundersökningar eller lönekartläggningar. 

 

 1. SCORM - Shareable Content Object Reference Model

SCORM är olika specifikationer och standarder för webbaserad e-learning. Om två olika system stöder SCORM går det att dela utbildningsinnehåll mellan de båda. 

 

 1. xAPI - Experience API

xAPI kan betraktas som en eftertföljare till SCORM som standard för e-learning. xAPI har fler fördelar än SCORM, då det har bättre lösningar för till exempel appar och inloggning. 

 

Saknar du några viktiga förkortningar? Hör av dig till oss via Linkedin!

/Josefin

 ______________________________________________________

Josefin Fällgren är Strategic People Partner på AlexisHR, där hon bidrar med sin HR-kunskap genom att bland annat erbjuda rådgivning mot kunder och att utveckla plattformen ur ett HR-perspektiv. Hon har närmare 10 års erfarenhet av att arbeta brett med HR, inom främst media- och techföretag. AlexisHR är en tjänst som samlar all personaldata på ett ställe. Automatisera onboarding till offboarding och allt däremellan. Anpassat för bolag som jobbar på kontor, distans eller både och.


Josefin Fällgren
Strategic People Partner
Show more
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.