Frigör tid.
Utveckla personalen.

Samla all personaldata på ett ställe. Automatisera onboarding till offboarding och allt däremellan. Anpassat för bolag som jobbar på kontor, distans eller både och.

Boka demo

Används av företag och medarbetare i över 35 länder

Samlat. Säkert. Enkelt.

Allt-i-ett HR

Spara tid genom att automatisera repetitiva uppgifter.
När- och frånvarohantering, medarbetarsamtal, dokument, onboarding, HR-data analys, org schema och mycket mer – allt på ett och samma ställe.

Skaffa bättre överblick och följ upp målen

Bli en bättre ledare genom att skapa tydlighet. Med Alexis systemstöd och mallar för utvecklingssamtal kan du enkelt följa medarbetarnas framsteg och sätta upp mål som hjälper organisationen framåt. Integrerat med hög säkerhet

Nyckelfärdiga integrationer, SSO, provisionering av konton och privat API finns till ditt förfogande. Oavsett hur din data flödar är det av högsta prioritet för oss att den är säker. Våra principer efterföljer GDPR, bevakar Schrems II-läget och är baserade på internationella säkerhetsstandarder såsom SoC II och ISO/IEC 27001.

HR Admin

Överblicka, automatisera och förenkla HR:s ekosystem

Framtidssäkra personaldata med informationen på ett ställe
Automatisera viktiga händelser kopplade till anställda
Sätt upp skräddarsydda arbetsflöden för kommunikation och arbetsfördelning mellan teamet, chefer och HR
Läs mer
När- och frånvaro

Anpassa tidshantering och rapportering enligt dina preferenser

Överblicka arbetade timmar och rapporterad övertid
Anpassa rapporter efter land, anställningstyp eller avdelning
Automatisera flöden för att förenkla förfrågningar, godkännanden och påminnelser
Läs mer
Onboarding

Skräddarsy onboarding för dina nya medarbetare

Paketera upplevelsen med egna färgval, bilder och videos
Samla in och dela information som är relevant för just ditt bolag
Anpassa onboarding beroende på roll, avdelning och land
Läs mer
Personalutveckling

Uppföljning som skapar framgång

1:1s eller 360-samtal
Skapa egna mallar eller använd våra HR-experters frågeställningar
Lagra information med rättighetskontroller
Läs mer
Integrationer

Koppla ihop verktyg

Alexis fungerar som en hubb - integrera med befintliga verktyg och ta till vara på data som skapar värde för din organisation. Med nyckelfärdiga lösningar löser vi problem med säkerhet och automatisering.

Läs mer
HR-analys

Arbeta evidensbaserat och säkerställ medarbetarnas välmående

Följ organisationens trender
Exportera valfri data för analys och mer strategiskt HR-arbete
HR:s viktigaste nyckeltal i realtid
Läs mer
Lönerapportering

Hantera lönegrundande data

Sömlösa integrationer mellan HR- & lönesystem
Få ut rapport om all ändrad löneinformation med ett klick
GDPR-kompatibel plattform
Läs mer

Alexis funktioner

HR Admin

Automatisera administrationen

Onboarding

Välkomna nya medarbetare

HR Analys

Visualisera medarbetarnas data

Integrationer

Koppla ihop verktyg inom HR

När- och frånvaro

Överblicka rapporterad tid

Medarbetarsamtal

Utveckla personalen och cheferna

Lönerapport

Hantera löneunderlag enligt GDPR

Vill du veta mer om oss?

Alexis finns för att underlätta ditt dagliga arbete.
Boka in en gratis demo eller kontakta oss för allmänna frågor så hjälper vi dig framåt.

Boka demo